Søg om støtte

Retningslinjer

Retningslinjer for hvad vi støtter i Lions Club Give

Via Lions internationale organisation støtter vi projekter og aktiviteter i 3. verdens lande. Det kan f.eks. være: Skoler, børnehjem, katastrofehjælp, sygdomsbekæmpelse.

Via Lions Danmark støtter vi landsdækkende projekter inden for ungdomsudveksling, forebyggelse af misbrug af alkohol og narkotika, efteruddannelse af lærere (Lions Quest) m.m.

Lokalt i klubbens nærområde yder vi støtte til enkeltpersoner, grupper eller foreninger, som ansøger om midler til at dække et behov af social, almennyttigt eller humanitær art.

Vi støtter IKKE, hvor det offentlige yder støtte og heller ikke uspecificerede driftstilskud. Vi støtter ikke projekter, som har klare politiske, religiøse eller missionerende formål.

Ansøgninger

Vi modtager gerne ansøgninger om støtte. Ansøgningen sendes til vores Præsident (se kontaktinfo). Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:

  • Hvem der søger.
  • Det ansøgte beløb.
  • Beskrivelse af, hvad beløbet skal bruges til. Hvis det er relevant medsendes regnskab/budget.
  • Tidsramme for projekt/aktivitet.
  • Om der søges via andre donorer.

Når du søger om støtte, giver du samtidig dit samtykke til, at vi må behandle eventuelle person-relaterbare oplysninger i forbindelse med ansøgningen.

Et eventuelt bevilget støttebeløb fra Lions Give, som kun dækker en del af financieringen, udbetales først, når hele financieringen af det ansøgte er sikret.

Ansøgningsskema

med samtykkeerklæring