Aktiviteter

Indtægtsgivende aktiviteter

Der er mange muligheder for at lave aktiviteter, der kan skaffe midler til Lions hjælpearbejde.

Vi kan arrangere koncerter, cykelløb, loppemarkeder, kunstudstillinger, lotterier og meget andet. Hele overskuddet går til humanitære formål, og dele deraf går målrettet til misbrugsforebyggende arbejde lokalt.

Her kan du læse mere om de aktiviteter, som Lions Club Give sætter i gang for at indsamle midler til humanitære og sociale formål.