Økonomi

0% til administration

Alle Lions klubber har to adskilte 'kasser': En aktivitetskasse og en klubkasse.

Aktivitetskassen indeholder de penge, som vi modtager som direkte donationer og som vi indsamler gennem vores mange aktiviteter. Alle midler herfra går ubeskåret til støtte af humanitære og sociale formål.

Klubkassen indeholder de penge, som medlemmerne betaler i kontingent og for at deltage i klubbens sociale arrangementer som f.eks. virksomhedsbesøg og udflugter. Fra klubkassen betales også kontingenter til Lions International og øvrige overordnede Lions afdelinger.