Vi hjælper

En hjælpende hånd

Lions Club Give er sammen med de mange andre Lions klubber, som er fordelt over hele verden, med i et fællesskab, hvor et af hovedformålene er at give en hjælpende hånd til mennesker, som har brug for hjælp.

I vores klub i Give bestemmer vi selv, hvilke formål, de midler vi har indsamlet, skal bruges til.

Lions er en non-profit organisation og vi har ingen administrationsomkostninger. Hver indsamlet krone går direkte til formålet, idet Lions-medlemmerne betaler al administration af egen lomme i form af et kontingent.

0% til administration - det er Lions

Lions Club Give støtter projekter som:

  • Unges lejrophold i udlandet
  • Lokale foreninger
  • Lions ungdomslejr
  • Broen Vejle
  • Katastrofe- og Hjælpefonden
  • Handicaplejr
Se hvilke projekter vi har støttet