Bestyrelsen

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsens overordnede opgave er at være den øverste ledelse. Det betyder, at bestyrelsen først og fremmest skal træffe de beslutninger, der er nødvendige for Lions Club Gives drift og udvikling.

Nogle eksempler på bestyrelsens opgaver kan være at:

  • Udvikle strategi
  • Styre økonomien, udarbejde og følge op på budgetter
  • Sikre, at foreningen lever op til sine juridiske forpligtelser
  • Sikre, at medlemmer har indsigt i og indflydelse på foreningen
  • Sikre at vedtægterne overholdes, udvikles og løbende får et serviceeftersyn
  • Kommunikere med omverdenen
  • Interessehåndtering
  • Sikre generationsskifte

Bestyrelsen skal ikke nødvendigvis skal løse alle opgaver selv, men kan involvere flere medlemmer i udvalg, arbejdsgrupper og lignende. Men ansvaret for, om opgaverne bliver løst, ligger hos bestyrelsen selv.

Medlemmer af bestyrelsen

Præsident Martin Nielsen
1. vicepræsident Lars Troelsen
2. vicepræsident Per Bertram
Kasserer Kim Birk
Sekretær Susanne Jæger
Klubmester Karl Skovgaard
Tailtwister Ivan Nørgaard Nielsen