Om Lions generelt

Lions er sammensat af forbogstaverne i ordene:

Liberty, Intelligence, Our Nations Safety

Lions International

 • Lions er verdens største private hjælpe-organisation med over 1,4 millioner medlemmer fordelt på 45.000 klubber i mere end 200 lande.
 • Oprettet i USA i 1917 på en tid, hvor mange syntes, at verden behøvede mere medleven og mindre selvoptagethed.
 • Lions bygger på at arbejde humanitært i et fællesskab, hvor det enkelte medlem bruger sin fritid og sine evner på at hjælpe andre, hvor der er behov for det - både i Danmark og i udlandet.
 • Grundstammen er de lokale klubber med 20 - 40 medlemmer.
 • Klubberne har en meget stor selvbestemmelsesret inden for nogle overordnede rammer. Engagerer sig ofte i samfundets forhold, men ikke politisk og ikke religiøst.
 • Medunderskriver af FN’s Charter og har som følge heraf fast sæde i forsamlingen.
 • Har tilsluttet sig FN’s deklaration om menneskerettigheder og arbejder for samfundsforståelse og fred.
 • Blev i 2007 kåret af Financial Times som den mest effektive NGO (Non Governmental Organization).

Lions Danmark

 • Den første Lions Club i Danmark blev stiftet d. 15. september 1950 i København.

 • I dag er der 300 klubber med tilsammen 6.000 medlemmer, heraf fem klubber på Færøerne og fem klubber i Grønland.

 • Lions Danmark donerer årligt omkring 25-30 millioner kroner til humanitære formål. Disse penge fordeles suverænt af den enkelte klub og går til både internationale, nationale og formål i nærområdet.

 • Handicap - især synshandicap - er et stort fokusområdet for Lions Danmark. Det er også et fokusområde for Lions International, som udviklede 'den hvide blindestok'.
Læs mere