Formål

Formålet med Lions kan kort udtrykkes således:

 • At skabe og opretholde en atmosfære af forståelse mellem verdens folk.
 • At fremme principperne om en redelig ledelse af samfundet og godt medborgerskab.
 • At være aktivt interesseret i samfundets medborgerlige, kulturelle, sociale og moralske velfærd.
 • At forene klubberne i venskab, godt kammeratskab og gensidig forståelse.
 • At danne et forum til fri drøftelse af alle problemer af almen interesse dog således, at klubbernes medlemmer ikke bør diskutere partipolitik eller religion.
 • At opfordre personer til gennem deres medlemskab at tjene samfundet uden personlig økonomisk vinding, at fremme effektivitet og en høj etisk standard i handel, industri, i faglig sammenhæng, samt i offentlig og privat virksomhed.

Regler for god Lions-etik

På det første Convention i Dallas, i USA i 1917, blev Lions Etiske regelsæt formuleret.

Reglerne skal opfattes som en huskeliste til det enkelte Lions-medlem. Essensen af disse regler er det, man i gamle dage ville kalde god opførsel eller god moral:

 • Dit Lions medlemskab er et kald eller udtryk for et ønske om at gøre en forskel. Udfør altid dit arbejde for Lions på en sådan måde, at det skaber tillid.

 • Bestræb dig på at få succes med det, du påtager dig som Lions.
  Arbejd for at tjene sagen og det gode formål, ikke for personlig vindings skyld.

 • Opnå ikke fremgang eller resultater på andres bekostning.

 • Vær loyal mod dine medmennesker og ærlig overfor dig selv.

 • Handl altid uselvisk. Hvis du bliver i tvivl om rigtigheden af din handlemåde,
  optræd da mod din næste, som du ønsker, at han/hun skal optræde overfor dig.

 • Opfat venskab med andre Lions-medlemmer som et mål i sig selv.
  Sandt venskab og et godt kammeratskab er renset for fordomme,
  det er åbent og tillidsfuldt og båret af ønsket om at arbejde til fælles bedste.

 • Vær en god samfundsborger og vær loyal mod dit land og dets lovgivning.

 • Hjælp dine medmennesker med opmærksomhed og støtte i stort og småt.

 • Vær altid forsigtig i din kritik og generøs i din anerkendelse. Byg op i stedet for at rive ned.