COVID-19 vaccination

Lions Club Give er også en del af Lions Katastrofehjælp

Lions giver 1 mio. kr. til COVID-19 vaccination og behandling i Afrika
Covid 19 har ramt hele verden. Mens vi på vores breddegrader har midlerne til at indkøbe, fordele og udføre vaccinationerne, så står det anderledes til i f.eks. flere afrikanske lande. Her er det sværere for regeringerne at sikre adgang til vacciner, og derfor er det vigtigt at internationale organisationer og civilsamfundet hjælper til.

Ghana får som det første land i Afrika de første vacciner via UNICEF
Ghana får som det første land i Afrika de første vacciner via UNICEF

Ghana får første sending

Som et led i at sikre retfærdig adgang af vacciner til hele verden har UNICEF fået til opgave at sikre indkøb og levering af vacciner, støtte landes beredskab samt støtte udrulningen af vaccinationer i 92 lav- og mellemindkomst lande gennem vaccinationsprogrammet COVAX. Ghana modtager som det første land i dag 600.000 vacciner - en historisk levering.

Det er vigtigt, at civilsamfundet støtter opstarten af udrulningen af vaccinerne, og derfor har Lions Katastrofehjælp i Danmark og på Færøerne givet 525.000 kr. til at støtte udrulning af vacciner i Ghana og ligeledes 525.000 kr. til Sydafrika. Lions Danmark giver millionen, Færøerne de 50.000 kr.

Læger uden Grænser hjælper med at bekæmpe smitten i Sydafrika bl.a. med personale, udstyr og behandling samt støtte til udsatte hospitaler.
Læger uden Grænser hjælper med at bekæmpe smitten i Sydafrika bl.a. med personale, udstyr og behandling samt støtte til udsatte hospitaler.

Den sydafrikanske variant skal bekæmpes

Samtidig kæmper Sydafrika med at få den sydafrikanske variant af COVID-19 under kontrol. Her er Læger uden Grænser til stede og gør en stor indsats, både hvad angår forebyggelse og hjælp til behandling. Det er vigtigt for os alle at støtte arbejdet med at få inddæmmet den sydafrikanske variant. Derfor giver Lions Katastrofehjælp 525.000 kr. til Læger uden Grænsers indsats i Sydafrika.

Desuden skal der lyde en stærk opfordring fra Lions, Læger uden Grænser og UNICEF til, at foreninger og firmaer går ind i kampen og støtter forebyggelse og behandling af COVID-19 samt vaccinationsprogrammerne i den del af verden, hvor ikke alle kan selv. 
Hvis vi ikke gør en fælles indsats for at bekæmpe pandemien, så bliver vi alle ramt igen.

Lions Katastrofehjælp i Danmark og Færøerne, UNICEF og Læger uden Grænser.